Monday, October 10, 2011

TRĂNG MƯỜI BỐN XA XĂM


( giòng thơ tình xa xưa )
@

có người hỏi sao anh - em cách trở
nói làm răng , tim ngóng bước ân tình
chưa viết được nên chờ khuâng chữ nhớ
hôm em cầm lời hẹn ước mong manh

đầy trong mắt ngập sầu cô bé Huế
nhìn đêm trăng Thương Bạc bến im buồn
chiều núi Ngự thông vàng, sim chín trể
gió qua cầu , bay chéo áo đơn phương

trăng mười bốn, cảm xúc em trở hướng
thời gian đem kim chỉ vá tâm tư
tàn rách hết, tử đây qua Xuân Thượng
lượm rẽo tình em dán đỡ phong thư

hai đại dương , đoá hồng anh vẫn tím
môi hương qùi, hương tóc gửi anh thương
vòng trống tay, không gian hình lưu niệm
tại tia nhìn ảo bóng nước sông Hương

em thơ thẩn , mang nụ hôn ra biển
ngắm ông sao anh đã tặng riêng mình
đêm Cửa Thuận, cát dài , trăng bắt chuyện
bờ nơi nào? thư mượn sóng , trao anh

bài thơ Huế, viết vội vàng từ Huế
Anh nhận chưa? người viễn xứ giang đầu
thư ướp lệ, giấy chẳng hồn , xin được
gặp một lần , dù sau đấy xa nhau !

đht

No comments:

Post a Comment