thời gian anh , em lạc lõng về đâu
chỉ chim én mới biết chiều em ngã
bởi vỗ cánh bay ngược chiều thiên hạ
lối em về ơ chắc ngõ chiêm bao ..
*
tại anh mộng nên em mới có mặt
nếu anh nhìn với đôi mắt người ta
em chỉ sẽ một dáng hình bất chợt
thoáng qua đời anh như bóng sao sa

đht