mưa lay ngọn lá sầu đông
em về trên nớ ..Huế buồn không anh
bạc rồi mái tóc xuân xanh
bao năm trôi lạc ..Huế - anh , ngàn trùng
với tay vít lá , tim chùng
ngọn sầu đông cũ héo dần , bay xa
em chừ là của người ta
trên vai nỗi nhớ đã là cổ thiên ..

đông hương

Tặng Song Linh