Wednesday, February 1, 2012

CHUYỆN HAI TRÁI QUÝT


hai trái quýt nói chuyện với nhau :
- em à ! răng mình cũng là quýt với nhau , ta với em cũng chung cành , một cha một mẹ , mà tại răng em ngọt mà ta lại chua lè hả ?
- chị quên là cành em phía bên Đông Nam, còn cành chị phía bên Tây .
- rồi răng ?
- chị quên là Tình Yêu như mặt trời , bắt đầu mọc ở phiá Đông của em và đi dần qua phía Nam rồi mới dần về phía Tây của chị .
- ?
- em là trái quýt được Tình Yêu cho em nắng gần suốt ngày nên em trở ngọt , còn chị , khi Tình Yêu đến chị thì nắng đã ngã về chiều rồi , chỉ vì chị thiếu nắng nên chị chua là phải .
- rứa chừ nếu ta đỗi vị trí với em, em tính răng ?
- không , không bao giờ em đổi khi em có nắng .
-!!!

đht

No comments:

Post a Comment