Thursday, December 1, 2011

NẮNG MỚI


gặp nắng lên bỗng thấy mình sắc sảo
bỗng thấy mình hấp thụ đúng an nhiên
thở thơ thới , nhận đời làm châu báu
phiến đá sầu tôi gửi cửa tịnh yên

tâm thư buồn nay chỉ là cổ ngữ
dấn chân đi theo những bước tình người
ngoảnh lại chặng muộn phiền trong thổ mộ
đang xuống dần dốc thời gian không vui

cám ơn lắm tri ân cho ngày mới
ơn tay người dìu tôi cõi riêng tư
đêm trước mặt soi bóng đèn ưu ái
mắt cay tôi xin làm giấy chức từ

hôm nay nắng khoác áo hồng thật mới
tâm hồn tôi pha trộn vị tâm người .

đht


No comments:

Post a Comment