Thursday, November 7, 2019

Ở ĐÂU ĐÓ BIỂN BUỒN


Ở đâu đó xa hơn cùng tận biển
hôn triều thần xoay xoáy bãi hoang sơ
trên cát, sương chiều xuống trắng nguyên bờ
ngọn nắng cuối bơ vơ dùng dằng chậm
*
Rong rêu ôm nhau đùa bọt sóng
vũ luân vui quanh ánh tím hôn hoàng
đám còng đang tranh lấp biển Đông
tôi chợt thấy bóng thời gian đang chạy
*
Ở đâu đó biển chẳng thèm han hỏi
vì cớ gì mà tôi mãi chân hoang
lui tới lui nhắm mắt nhớ địa đàng
ngu ngơ quá quên rằng mình không có
*
Mình ? chiếc bóng của hư vô vàng võ
của tàn trăng trên biển lạnh hoang đường
tìm nẻo về lại thiên nhai cố hương
bụi trần phủ nên dấu dần nhoà nhạt

***
Ở đâu đó biển buồn nên...không hát...

đông hương

No comments:

Post a Comment