Tuesday, August 8, 2017

HƯƠNG TÓC TƯƠNG TƯBao giờ lăn qua kẽ tay
những hàng hồng ngọc chảy dài_ trong veo
bấy giờ độ nhớ thương yêu
bao quanh nguyên cả hoàng triều thổ cương
*
Bao giờ khúc khích hoàng cung
âm vang hòa lẫn tiếng chuông Từ Đàm
bấy giờ cảm xúc triều dâng
quyện anh trong biển mơ toàn yếm âu
*
Bao giờ hội ngộ tim nhau
để cho Dạ Lý trở giàu tư tương
bấy giờ thơm tóc hoàng lan
giụi vai anh, quyện quanh tròn hương ngâu
*
Giữa nhau hẹn ước trầu cau
anh là Hiệp Phố, em Châu tìm về
từ trường loang rộng si mê
bắt đầu đi nhé, điểm về thiên thu

đông hương


No comments:

Post a Comment