Friday, January 18, 2019

CHIỀU THÁNG CHẠP


Chiều tháng Chạp...Anh không còn về nữa
Huế rất buồn_phùn lạnh ướt hồn em
Nắng giòng Hương ảo mờ qua sa trắng
buốt giá về xuyên thấm sâu đáy tim

Chiều tháng Chạp...tóc mười lăm trở bạc
nón bài thơ nghiêng xuống phía bên sầu
hai vạt áo thẩn thờ im dưới gió
bóng in giòng một đôi mắt lỏm sâu
*
Chiều tháng Chạp...qua Đông Ba nhận bánh
những đòn dài_đòn vuông cũng buồn tênh
Tết sắp tới, bốn mươi lần hăm bốn
hồn Anh mô, xác... đại lộ kinh hoàng
*
Chiều tháng Chạp, bao năm đi_rồi đến
áo hoa rừng hăng thuốc súng trên vai
em ngày xếp_đêm mở ôm vào ngực
nước mắt nhoà, nóng hổi giữa lòng tay...
*
Chiều tháng Chạp...năm...tháng...không ưng nhớ
thuở yêu anh...nay đã ngoại lục tuần
vẫn đơn độc một mình_tim tan vỡ
mỗi khi nhìn nón sắt lủng treo tường
*
Chiều tháng Chạp...lân la tìm hoài niệm
đây...cờ vàng hôm liệm phủ nôi anh
em không ưa tiếng " quan tàỉ", buồn lắm
môi em run...cúi xuống...lần cuối cùng
*
Chiều tháng Chạp...còn bao chiều tháng Chạp?
hẹn cùng anh...uống hớp rượu ...tương phùng!

đông hương

No comments:

Post a Comment