Friday, January 11, 2019

GIỮ NẮNG LẠI...


Giữ nắng lại cho tâm hồn sưởi ấm
ôi mùa Đông sao gay gắt lạnh đầy
muốn vuông tròn nỗi tha thiết tràn tay
đang chảy nhẹ kẽ nhành gầy run lạnh
*
Giữ nắng lại cho mây đừng trở xám
cho còn nhìn được màu sớm bình minh
cho sương tan trên má lá xuân tình
đang sắp sửa tượng hình chào năm mới
*
Giữ nắng lại cho mưa đừng khuấy rối
ướt đàn chim sáo đá, ướt tằm sâu
mấy nụ hoa đang thiêm thiếp giấc đầu
nằm e lệ, sợ xiêm sao quá mỏng
*
Giữ nắng lại cho nhớ xưa anh vẫn
sáng vừa hờm, anh gõ cửa tìm em
café anh pha đang độ ấm nồng nàn
xích một chút giường cho anh ngồi với
*
Giữ nắng lại cho thấm tình vời vợi
đã lâu ngày em quên chiếc hôn anh
trời hôm nay xanh_xanh ngắt _trong lành
tô lên má chút... màu hồng con gái...

đông hương

No comments:

Post a Comment