Wednesday, January 16, 2019

GIÒNG SÔNG NẮNG


Buổi sáng lênh đênh giòng sông nắng
giọt sương chợt tỉnh_bay lên cao
khói sớm không quen chân chạm lạnh
chầm chậm giữa giòng_nối gót nhau
*
Vườn cỏ nhũn vàng từ tháng cuối
lạnh nhiều nên khuya đắp chăn bông
một lớp giá dày như màu muối
trắng cả nguyên vườn đang lập đông
*
Mở rộng thả hồn bay cuồng mộng
làm sao níu lại thuở chưa buồn
quay ngược thời gian_còn anh cạnh
và em chưa khoác cánh phiêu bồng
*
Trời ạ, một chút yêu thương đó
đủ làm sưởi ấm những lời thơ
Anh xa _nguyên cả tinh cầu vỡ
giòng lũ phù sa lở đôi bờ
*
Trời biết em buồn nên thả nắng
xuống đời về vỗ trái tim đau
thăng trầm những nhịp không thể thắng
chịu thôi_nên nắng cũng... nhạt màu

đông hương


No comments:

Post a Comment