Saturday, March 30, 2019

NGƯỜI DI TẢN BUỒN

 *
Tháng Ba*, chim bỏ lại rừng
đồi thông xơ xác, lá rưng rưng buồn
thời gian vụt cánh bay luôn
mặt trời chết yểu, vết thương trăng bầm
*
Tháng Ba mìn nổ sau lung
gốc già trụi vỏ, nhựa, nguồn héo khô
bên triền, con hoẳng ngủ trưa
nai con khát sữa, mẹ vừa bỏ đi
*
Tháng Ba ghi chỉ những gì
mênh mông quá khứ hiện về: chiến tranh
muốn quên đại lộ kinh hoàng
ôn ngày hôn lễ, vôi hồng trầu cau
*
Tháng Ba, chợt bỗng đỏ au
tay em chạm phải máu nhau trên người
chợt nghe gầm rít trên đồi
nhớ ra, thôi đã cuối rồi tháng Ba
***

Tháng Tư ! di tản, biệt ly
tháng Tư đôn đáo người đi, kẻ chờ
đạn thù rụng xuống như mưa
anh đành gác súng, đợi giờ tù lao
*
Tháng Tư, khăn trắng quấn đầu
ôm con, vượt biển nỗi sầu thiên thu
Mẹ, Cha nằm dưới mộ sâu
em đi rồi, biết khi nao... trở về


đông hương

*tháng bắt đầu di tản chiến thuật từ Ban Mê Thuột

 

No comments:

Post a Comment