Tuesday, July 8, 2014

TRONG NỖI NHỚ NGƯỜI


ta nhớ Người hơn ta nhớ ta
 nhớ tình yêu người thật bao la
đêm mơ những giấc tầm mong ước
ngày thương hình bóng, mắt phù sa
 *
ta yêu Người, quên luôn cuộc chơi
lưu linh ngày tháng, phổi bồi hồi
chất chứa tâm tư trong hạnh phúc
một ngày cũng đủ đến muôn thu
*
ta thương Người nên ta lặng yên
tìm chuông thi vị gióng vô biên
quanh năm ngày tháng xuôi chiều gió
hơi thở Người như mật thần tiên
*
ta bỏ cuộc vui, song bước người
trong trần gian rộng, ước đầu môi
xoay ngược tương lai về thuở ấy
trốn giữa lời thơ - mộng cuối đời
 
đht
 

No comments:

Post a Comment