Sunday, July 1, 2018

PHÍM RỐI


Thì xem như vẫn còn người
tôi ngồi tự tạo cho tôi cuộc tình
tuyệt vời như ánh bình minh
chợt ...hoàng hôn bỗng trở mình...oằn tim
*
Thế là con chữ ...lung linh
trên thềm, phím rối loăng quăng ẩn từ
ngẩn người_ chạm trán suy tư
buồn qua cửa ải hư vô...phủ trùm
*
Mở toang cánh tủ dư hương
đặt lên cổ áo chiếc hôn ngậm ngùi
vẫn người làm trở trăn tôi
xưa _ giờ_cho đến ngày tôi xa trần
*
Không người_ tôi chỉ phù vân
một làn hương khói phù trầm huyễn như
làn hơi cổ tích vượt từ
phổi người cảm xúc _mượn thơ... cổi trần

đông hươngNo comments:

Post a Comment