Thursday, July 19, 2018

NẾU MAI


Nếu mai tôi chết, xin đừng bỏ
vào quan tài và chôn ở nghĩa trang
xin được đắp người tôi cờ 3 sọc đỏ
và xin mang xác về Kontum
xin được đốt tôi thành tro bụi
*
rải một nắm tàn ở Pleime
một nắm trên Hạ Lào_đồi 31
một nắm trên quãng đường liên lộ 7
một nắm đưa về đèo Cheo Reo
một nắm còn dư ngay Dakto
một nắm cuối cùng trên Charlie
*
Nguyện vọng của tôi bao nhiêu đó
ước ai cho một chiếc áo hoa rừng
đội cho tôi chiếc mũ nâu Biệt Động
hay mặc cho tôi áo màu xanh của biển
thêu 4 chữ TQLC, hay màu đen của ĐPQ
Xin hoà bụi tro trên đường xưa hoà máu
của những anh hùng đã ngủ giấc thiên thu
*
Nếu anh, khi đậy nắp quan tài lại
nhớ thắp cho tôi nén hương lòng
đừng quên phủ lá cờ danh dự
vì tôi là một hậu duệ của QLVNCH
và anh đã đặt tên tôi là Em Gái Hậu Phương...

đông hương

No comments:

Post a Comment