Thursday, July 5, 2018

TRỜI MƯA


Trời mưa _ tội những cánh chim
tôi cây cỏ_tội trái tim khật khùng
tội giùm Hạ _lạnh mùa Đông
 bờ mây xám vỗ điệu buồn cung thương
nửa hồn phiên phiến tha hương
nửa hồn thiêm thiếp, phiêu bồng giấc ngoan
trời mưa xóa ước Châu Trần
nên em quậy nát vô thường ...tìm anh

đông hương

No comments:

Post a Comment