Tuesday, July 3, 2018

NẮNG LÕA THỂ


Chiều nay nắng khoả thân trần
xiêm y tuột hết, mây ngần ngừ tay
hình như cái ông mặt trời
đứng rình lấp ló dưới cây trúc ngà
chút thôi ( cũng biết sợ Bà )
tí về thần sấm tét da...xào giòn
con bà nó...chắc ...dị òm...

đông hương

No comments:

Post a Comment