Friday, July 13, 2018

MỖI NGÀY


Mỗi ngày đối mặt hư vô
tai nghe như thể mơ hồ có anh
em làm thinh, mắt bâng khuâng
phải chi là thật, vui mừng biết bao
*
Mỗi đêm tìm lúc bên nhau
biết đâu giấc nhớ in sâu tận cùng
không gian chỉ có chúng mình
kể từ vạn cổ khởi sinh nồng nàn
*
Chào ngày bằng một nụ hôn
tách café đắng không đường vẫn ngon
thời gian không thẳng mà tròn
vòng tay qủi đạo dài bằng thiên thu
*
Mỗi ngày đối mặt hư vô
giở trang tích sử_mơ hồ... có em
lịm theo huyền thoại chúng mình
đóng thiên sử lại...để dành...có anh

đông hương

No comments:

Post a Comment