Sunday, July 29, 2018

THẾ GIỚI TÂM LINH


Đi vào thế giới tâm linh
cõi riêng trên một thinh không mơ hồ
hai con mắt nhắm_hồ đồ
dung nhan trần thế ta bà đảo điên
Ta xin một chỗ, ngồi thiền
mong yên tịnh được tim mình một mai
chậm_nhanh rồi sẽ có ngày
chân ta chạm được cổng trời an nhiên...

đông hương

No comments:

Post a Comment