Tuesday, July 17, 2018

MỘT LẦN


Một lần muốn thử bể dâu
tôi xin sống với ngàn sau_chấp đời
mộng người trong giấc mơ tôi
cõi riêng với những nụ cười dễ thương
*
Một lần mở nút tâm_ thân
thả rong làm cuộc phiêu bồng thăm trăng
dị òm_mắc cỡ_vô duyên
mình mong manh áo xiêm quàng khoác vai
*
Một lần khẽ nhón gót hài
tôi ôm lẽ lặng tròn tay_mị người
cơn mê lảo đảo_chơi vơi
cô đơn hào sảng niệm hoài cõi mây
*
Và tôi cứ thế miệt mài
đêm đi_ ngày nghỉ, thiên nhai... đâu rồi ??

đông hương

No comments:

Post a Comment