Sunday, July 22, 2018

CHUYỆN HAI GIÒNG SÔNGem chạm tay trên mùa thu bềnh bồng
để nghe thấm những giòng lời nức nở
 anh cúi xuống ...thì thầm...cho em nợ
món nợ anh , em sẽ trả vuông tròn
@
em úp má trên lòng chiều nắng cũ
cuối Hạ rồi, chợt lẩm cẩm giọt mưa
sao đôi mắt xè cay  nhiều gió trở ?
quắt quay buồn, hạt quanh khoé đong đưa
@
bao mùa lá  bao mùa mưa qua mất
cánh phiêu bồng trong trời rộng mênh mông
dọc sông sông em biết đâu chừng xuôi đổ
hoà giòng R. sóng vỗ mạn ngược nguồn
@
mắt em chạm trên mùa thu tình cũ
Toulouse nắng hồng, Garonne nhẹ xuôi
giòng mới quá, chưa một lần gặp gỡ
nối Đông _Nam, hai góc phố tìm nhau
@
môi anh chạm lên Toulouse muôn thuở
dáng em chờ ngơ ngác, mắt heo may
lời rưng rưng quấn nỗi sầu trên nửa
vành môi anh nồng ấm, đợi từng ngày...

đông hương

No comments:

Post a Comment