Wednesday, March 18, 2015

NẾU CÒN LẠInếu một phút còn mùi hương nguyên vẹn
thì một đời niệm tưởng chẳng phù hư
dù phế hoang là cõi mây không bến
trôi lang thang như những vệt trăng tù
*
nếu một khắc còn lại đôi mắt ướt
là một mình ngồi vọc đất tâm tư
vùng môi cấy hạt cuộc đời ngày trước
cỏ hoang vu mọc trên luống chưa cày
*
ta mắc nợ với người từ muôn kiếp
ngày ta vay, hứa trả lãi tiếng cười
đời khắc nghiệt, cuốn ta theo giòng ngược
thả trên bờ đầu con suối không vui  
*
buồn, hôm ấy nằm dài trên cỏ uá
cắn đôi tình, chia một nửa phù sa
giữ một nửa làm con tin lời hứa
mai tìm đường về đúng bến sông xưa
 
đht

No comments:

Post a Comment