Thursday, June 12, 2014

ANH GIẤU...anh giấu tim em vào một góc
cho em đừng hóa kiếp chim trời
trong mông mênh, lỡ rồi bất trắc
sập bẫy mục du, gãy cánh, rơi
 *
anh giấu em vào trang thơ cũ
em từ huyền thoại, mới thôi nôi
lòng chưa chạm sóng trần gian vỗ
lở mất tâm hồn, mi sũng cay
 *
anh giấu em vào hương nhật nguyệt
chờ trăng lên, mới ướp trong thơ  
khi vườn tâm đúng giờ tha thiết
mới chạm môi mình lén giấc mơ 
 *
anh giấu môi em trong ngực áo
để dành hương sắc, cửa ngày sau
góp nhặt thương yêu, không cho ảo
hay về rình rập giữa chiêm bao
 
đht

No comments:

Post a Comment