mai này có thể nhìn nhau lại
trời Huế còn xinh áo sầu đông
môi bầng quân nhớ chiều Gia Hội
và nắng chiều lên phía Hoàng Cung
*
ai nhỉ có thầm mơ vành nón
bây chừ duyên dáng bóng em xưa
  tất bật dư hương sầu lẫn lộn
quên - nhớ trầm tư một cuộc chờ...