Monday, October 10, 2011

THẤT TIÊN NỮhương thơ chứa được những nguồn
tứ thi lên tiếng lại buồn Bác tôi
vần bằng - Lốc Cốc Tử ơi !
trắc ngồi hút gió đêm trời ước trăng
mây bay chợt thấy cung Hằng
có anh kiếm khách nhớ nàng Tiểu Long
hồn đang tựa mái lầu vàng
trên Bình Yên Tự mênh mang tơ sầu
các Nương Tử vẫy chiêm bao
tiếng cười vang dậy vướng vào tóc tiên
Nhất Nương thật tốt , tim hiền
dang tay phất ngọn mơ quyền dỗ em
Ngũ Tiên bên bến sông Quên
Trang , Oanh , Phương , Hạc , Sao , rình Rồng , Quân

đht

No comments:

Post a Comment