Wednesday, October 26, 2011

CON MÈO VÀ CON MI


con Mi nói với con Mèo
- eh Mèo , mày làm gì mà vào vườn của người ta hả ?
-tao muốn hái vài trái trên cây này , mày không thấy thèm à ? chín mọng ngon quá chừng ! À , mà trái này ăn được không hả Mi ?cây gì vậy Mi ?
- được chứ , cây tên là cây Sấu
- ???
Sấu là Sâu Sắc , trái rất ngọt đó cha nội
- khỉ ! chua lè hà
- tại mày dốt không biết thưởng thức nên chua đó . Thôi đi ra ông ơi !
Mèo tiu nghỉu , cụp đuôi ...

đht

No comments:

Post a Comment