Tuesday, October 18, 2016

NẺO CÙNG

 
 
Mây bay về tận nẻo cùng
mùa này ánh sáng như ngần ngại chăng
Thu chào, nắng đứng phân vân
nắng cười, khoe sắc cầu vồng sau mưa
*
Ừ thì mưa cả đêm qua
tiếng mưa, tiếng gió điệu hoà lời ru
âm thanh hạc vỗ sa mù
về đâu, ai biết, vọng từ thinh không
*
niệm tôi chừ sắp mùa Đông
trái tim đóng cửa chờ hong lại đời
giá băng gậm nhấm mơ tôi
3 mùa mộng mị kia rời , không ưng
*
Mây bay về tận nẻo cùng
xin dừng hôn cái, cánh rừng thương xưa
cánh rừng lá tím đong đưa
ru tôi ngủ giữa tình vừa phôi thai
*
Rừng nay hương ngát niệm hoài
đường mây phủ tuyết xa rời tôi - anh
bước liều theo tiếng phong linh
biết đâu cuối gió bình yên cõi về
 
đht
 


No comments:

Post a Comment