Sunday, August 2, 2015

NHỊP CUỐI CÙNGtim thức giấc, nhìn men đời tàn vữa
lòng nhàu đi quanh nếp áo xuân thì
bạn bè - tôi, đứa bỏ xứ ra đi
tôi ở lại, nằm nhìn đêm kiếm nắng
*
gót tất bật, nhưng không gian trầm lặng
bọc cuộc đời bằng biển rộng bao la
chìm đáy sâu, hồn lại ngỡ là nhà
quên tất cả trần gian nơi đất lạ 
 *
tiếng hơi thở lá phổi buồn từ tạ
chuyến này đi, là chuyến chẳng ngày về
trên biển chiều, thuyền đâm cọc nhọn mê
thế là hết, lời thề ghi phần mộ
 *
tim thức giấc, tâm hồn trần lồ lộ
ơ hay ta nay trở phiến đá sầu
bạn rồi tình, sao mãi tít nơi đâu
từ giã nhé, tim hầu như khánh kiệt

từ giã nhé, mơ hồ từ cõi chết
 mơ hồ...lời thương tiếc vẵng sau mây...

đht

No comments:

Post a Comment