Wednesday, May 25, 2016

MỘT CHÚT LÀM DUYÊN

 
người về vui với lòng ta chút *
để lúc ta buồn không thấy nhau
lỡ có nhiều khi trong vắng vẻ
một mình ngồi ngẫm chuyện mai sau
*
ta rải tâm hồn phơi lên đá
mùa nắng Hạ hồng sương vắt khô
quanh vai cảm thấy rung động lạ
ngỡ rằng tình không phải hư vô
*
rồi những nỗi buồn sâu da thịt
in đậm vào trong đồng tử nâu
gương mặt mỗi ngày thay đổi chút
trầm tư thay dáng mắt mi sầu
*
người về vui với lòng ta nhé
một chút làm duyên mắt trở tươi
cho tình tuyệt diệu trên khung vẽ
huyền thoại ngày xưa lúc cạnh người
 
đht
 
*  Thơ CN
 

No comments:

Post a Comment