Saturday, August 4, 2018

NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNGNắng chiều treo trên vô hằng
cõi ta sắp đến, phân vân ít nhiều
tâm hồn lẽo đẽo theo sau
muốn tìm dấu ấn mai sau...thế nào
*
sắc_không như là chiêm bao
mất nay, mai có, tại sao _đâu cần
lỗi mình hay khoác bâng khâng
trên vai ngày tháng những lần sợ quên
*
Nắng chiều chiều nay thảm thương
héo như cô gái chậm đường... chồng con
gầy trên đám cỏ chết vàng
chút hanh tàn lụn chờ hoàng hôn qua

đông hương

No comments:

Post a Comment