Wednesday, August 15, 2018

THÁNG TÁM
Tháng Tám mùa Thu đang qua
Hạ nồng chết đã hăm ba ngày rồi
trời còn chút nắng mà thôi
chùng chình xiêm áo, phai phôi cỏ vàng
*
Tháng Tám đàn mây bông gòn
ủn a ủn ỉn trên đường cô thôn
lược tay chải lọn mi buồn
có vài hạt nắng rỡ quanh khoé sầu
*
Tháng Tám mình sẽ ra sao
tìm về trời cũ_ cõi nhau Nha_Kỳ*
ngỡ là đã mất từ khi
ngọn đèn phi đạo tắt từ trăm năm
*
Tháng Tám tim chợt hồi sinh
tự do nước mắt long lanh tuôn ào
_Anh đây sao? Em đây sao
chào nhau lòng cảm nghẹn ngào, cắn môi
*
Tháng Tám vừa hiểu tim người
vẫn dành nguyên chỗ cho tôi một mình...

đông hương

*Bá Nha Tử Kỳ

No comments:

Post a Comment