Friday, August 3, 2018

TRĂNG THIẾU NỮĐã lâu lắm vắng vầng trăng thiếu nữ
soi giấc mình những khuya trắng không anh
làm trăn trở sóng giòng sông cảm xúc
nhẹ hơn mây từng thỏi nhớ vô hình
*
Trăng cuối mùa nhanh chân về ngủ núi
cảm hoài riêng tôi, nương náu trong lòng
tìm giấc ngủ không mấy tròn, ngồi đợi
biết tìm gì nhưng vẫn cứ thử mong
*
Vầng ngày cũ trên giòng xưa thơ mộng
xa lắm rồi, mấy niên kỷ trôi qua
theo thứ tự không gian và nỗi trống
cứ tròn lăn, tránh bờ nhớ vực hà
*
May còn lại cảm hứng thơ nguyên vẹn
cho mơ tôi đầy phong độ, chưa già
tôi gói ghém một tâm hồn thật trẻ
tuổi ban đầu là trăng vừa mười ba
*
Rồi mới đó mang hình hài thiếu phụ
tóc hạ tuần mang sợi nguyệt hai mươi
sắp rời khỏi khung trời tôi đang ở
để băng qua dan díu với mơ người

đông hương

No comments:

Post a Comment