Saturday, February 10, 2018

LẦN MAU TRÀNG HẠT...


Đôi mi từ độ biết buồn
đã nhiều mây kéo che đồng tử nâu
y như mắt cũng nhạt màu
sau màn tơ nhện giăng mau rối bời
*
Chỉ cần tictac mà thôi
thế là biển động ngàn đời lòng tôi
ngồi không_ đếm bước đêm dài
tay lần tràng hạt ngọt lời kinh tâm
*
Bao nhiêu năm còn vô ngần
mới vừa dăm chữ thuộc lòng mà thôi
lật xem, trời ạ, nhiều ơi
thiên thu chưa cuối, còn vời vợi xa
*
Mà tim thì đã quá già
biết mai còn đập hay là ngủ yên
thôi thì học tiếp vài kinh
lần mau chỗi hạt để mình đủ tu
*
Sẵn trời đưa võng gió ru
lắng cho tâm tịnh_ đừng vơ mộng về
lại buồn làm nũng đôi mi
kéo thơi gian xuống xé di chúc tình
*
Số mình chẳng nợ chẳng chuyên
có_rồi _ không có_từ tiền kiếp xưa...

đông hương

No comments:

Post a Comment