Sunday, April 22, 2018

ƯỚC GÌ...


Tôi cũng muốn kình cùng gỗ đá
để nghe thời tiết đoán phong trần
tôi cũng thích tim đừng nằm vạ
mệt người và khổ hạnh trầm luân
*
Tôi cũng muốn mình về tắm lại
giòng xưa, nhưng nước đã lạ rồi
không còn tiếng sóng buồn năm ngoái
khóc lục bình _ hoa cánh tả trơi
*
Tôi cũng muốn ngồi trên thềm cũ
soi bóng trong sông như thuở nào
xem tóc có còn nghiêng nghiêng rũ
và dấu chân chim cày khoé sâu?
*
Tôi cũng muốn trong bài thơ thảo vội
hôm ngồi dệt chữ với hương xưa
nắn nót tên anh đừng để lỗi
trên cỏ vàng phai xoá bởi mưa
*
Tôi muốn tim mình không gỗ đá
để còn được nhớ những đêm vui
để thơ còn giữ hồn tri kỷ
đính ước trầu cau với chỉ người!

đông hương


No comments:

Post a Comment