Tuesday, April 24, 2018

CỔNG MÂY


Có gì trong một đêm hoang
mà nghe trái cấm rộn ràng réo tên
nôn nao mấy ngón tay mềm
lòng tôi_ trang giấy trinh tuyền chưa vương
*
Nợ trần nhiều lắm phong sương
cho đi_lại sợ vô thường trắng tay
tâm hồn loã thể, mi cay
cười tươi nhưng man  nuốt hoài vào trong
*
Cuộc đời, nghĩ lại trống không
mà tôi tình cảm vô chừng_ dễ đau
khó ngoan, trái cấm như hầu
mê say_ cuồng tín_nhìn đâu cũng hồng
*
Ôi, thôi cho nó vui lòng
biết đâu mai ấy con đường thênh thang
cổng mây khoá cũ rỉ han
nhưng người thiên sứ sẽ ngang mở giùm...

đông hươngNo comments:

Post a Comment