Sunday, April 1, 2018

TÌM MỘT NIỀM TIN KHI TUYỆT VỌNG


Có những lúc Trời không là Thượng Đế
vì nguyện cầu chỉ là gió qua nhanh
xưa tin có Đấng Cao Xanh trên đó
vẫn cúi nhìn và tịnh độ chúng sanh
*
Nhất là lúc tuyệt vọng thôi muốn sống
nhưng nghĩ rằng trời vẫn có màu xanh
chẳng lẽ bắt làm người vì lỗi nặng
mà kiếp xưa chưa trả hết nợ nần
*
Vào giáo đường kiếm niềm tin cạnh Chúa
hay vào chùa xin Đức Phật từ bi
dù ngoại đạo vẫn tìm về đất hứa
dâng trái tim còn trong sạch, chưa hề...
*
Hứa Đức Mẹ, sẽ tu tâm sửa tánh
sống ngoan hiền, không ác đức luôn luôn
hứa Phật Bà gắng nâng cao đức hạnh
mở cửa tâm giúp đở những ai cần
*
Thôi được, cứ tin Trời là Thượng Đế
con xin Người đừng bỏ mặc chúng sinh
xin rải chút ơn đời cho nhân thế
để trên đồng lúa Thiện Mỹ luôn xanh

đông hương

No comments:

Post a Comment