Wednesday, April 11, 2018

THÀ LÀ...CÒN HƠN !


Những bóng bẩy trong cuộc đời hiện thực
xưa tôi xem như những mị mộng gian trần
giờ mới hiểu là để nhử người hay thức
mơ ảo huyền _làm mẻ sứt chiêm bao
*
Chút hoa hoè xum xoe khoe học thức
là ta đây hạng nhứt , chẳng ai bằng
ta - siêu nhân_vai mang đầy bằng cấp
quên là mình toàn bằng cấp lạc xon
*
Ở cái xứ ai cũng là thạc sĩ
ai cũng là bác sĩ và nhà thơ
văn đi đạo, sức học thì ấu trĩ
vẫn huênh hoang tự bảo: khối người thờ
*
Con bà nó, thôi về rừng đốn củi
hay về đồng đi chăn vịt còn hơn
chứ làm thứ thi nhân phun ra rác
để cho đời phải đi hốt làm phân...

đông hương


No comments:

Post a Comment