Tuesday, April 17, 2018

CÕI THƠ


Cõi thơ tôi_cõi mị ngoài
một khi ngồi nhớ _một đời viễn phương
tâm như chỉ rối loạn đường
dài từng nỗi nhớ xuyên tầm sau mây
*
Cõi thơ lúc hứng trùng vây
lúc không một chữ_ đầu đầy trống không
chạm vào vùng lạ mênh mông
xiêm y ẩn ngữ_ từ chương trần truồng
*
Cõi thơ lúc tịnh_ lúc cuồng
ngón ôm ngòi viết kẽ vòng vô biên
lâu lâu nghe ngọn triều âm
vỗ lân tiếng sóng thăng trầm vào_ra
*
Cõi thơ vẫn thế không già
cuối đời mà vẫn như là tầm Xuân
trên cây, trái cấm chưa giòn
hái về, ủ giữa tâm hồn thi nhân
*
Trắng đêm ngồi đợi rịm dần
đem ra tôi xẻ hai phần, chia nhau
nửa anh là nụ hôn đầu
nửa tôi ngàn hạt tình màu tri âm

đông hương

No comments:

Post a Comment