Thursday, April 19, 2018

XIN CHÚT BÌNH YÊN


Mỗi ngày xin được bình an
cho đừng sấm sét đánh tan tâm hồn
gắn hàn lại những những phân vân
để nghe tâm tả những bâng khuâng đời
*
Mỗi đêm đừng vụng giấc tôi
ngồi kình thao thức, cược vui thế buồn
đừng theo gót bước phù vân
lạc vào sa mạc điệp trùng bóng đêm
*
Cho như mơ ước ảo huyền
biết đâu mai sáng mơ hồng mở then
con đường sẽ rộng thênh thang
không còn sỏi đá gập ghềnh bước chân
*
Mỗi ngày giữ vững thân_tâm
mỗi đêm gắng giữ tri âm cạnh mình...

đông hương

No comments:

Post a Comment