Sunday, April 8, 2018

ANH ƠI_ MÌNH ĐI ĐÂU BÂY GIỜ?

( Cám ơn Thao Thức * đã cho đông hương những cảm xúc để viết được những giòng thơ này . Cám ơn nhà thơ Cao Nguyên)
*

ANH ƠI_MÌNH ĐI ĐÂU BÂY GIỜ ?
...
*
Tháng Ba, chim gửi lại rừng
cao nguyên xơ xác, bản _buôn chùng hồn
thời gian vụt cánh bay luôn
mặt trời chết yểu, vết thương trăng bầm
*
Tháng Ba, bỏ lại sau lưng
rừng thông trụi vỏ, nhựa cùng kiệt khô
bên triền, con hoẳng ngủ trưa
nai con khát sữa, mẹ vừa bỏ đi
*
Tháng Ba em nhớ xuân thì
mênh mông quá khứ hiện về: chiến tranh
muốn quên đại lộ kinh hoàng
ôn ngày hôn lễ, vôi hồng trầu cau
*
Tháng Ba, áo bỗng đỏ au
tay em chạm phải máu nhau trên người
chợt nghe gầm rít trên đồi
nhớ ra, thôi đã cuối rồi tháng Ba
***

Tháng Tư ! di tản, biệt ly
tháng Tư đôn đáo người đi, kẻ chờ
súng như mưa rụng trên bờ
anh thân chiến hữu, bây giờ tù lao
*
Tháng Tư, khăn trắng quấn đầu
em qùi lạy Mẹ, anh chào mộ Ba
thắp hương bái biệt mẹ cha
cõng em tìm bến tự do xứ người...

đông hương

No comments:

Post a Comment