Friday, July 24, 2015

TRÔI ÊM

 
trôi êm trên một giòng đời
thiết tha con sóng ruỗi xuôi lên nguồn
bận về ghé quán phong sương
uống dăm nhấp rượu, quên đường tình xưa
*
 giòng đêm trăng tuổi mới vừa
hôm qua, thuở ấy còn dư hương người
 quấn trăm nỗi nhớ héo gầy
dải khăn tâm tưởng quàng vai, buồn buồn
 *
trôi về một xứ còn nguyên
cơn mơ khắc đá, phiến phiên võ vàng
mai ngồi với lệ, phiên âm
giấc chiêm có nghĩa là bâng khuâng vời
 *
tháng năm trên môi tình tôi
chạy theo giờ khắc, bải buôi cuộc chờ
vỗ về nhẹ trái tim thơ
niềm vui có chủ bây giờ bỗng dưng...
 
trôi êm trên một giòng sông
 ngày xưa trăng hứa ghé hôn mai này...
 
 
đht

No comments:

Post a Comment