Monday, July 27, 2015

BẰNG LĂNG TÍM


*
Bằng Lăng tím ơi Bằng Lăng tím
Huế chừ buồn vì mất tim anh
Hương hoa vẫn quyện nguyên cành
Chỉ cơn mưa nhẹ đã xanh xao lòng...
*
Xác xơ luôn nhụy cảm đồng
Miên trường ngỡ bóng song song cuối đời
Bằng Lăng tím cánh tả tơi
Chim buồn, bay mất, còn tôi một mình

 
đht

No comments:

Post a Comment