Friday, March 9, 2018

HỒI ỨC CHO MỘT THÁNG BA


Tháng Ba đầy kỷ niệm hồng
ru tôi vào nhớ những nồng nàn xưa
mơ hoang lúc thiếu_ lúc thừa
bâng khuâng mỗi thức dậy vừa thực_hư
*
Vườn tâm nở hoa niệm từ
lung linh trong nắng sáng vừa tung chăn
những hàng ngọc thủy tròn lăn
dễ thương trên cỏ vừa xuân tuổi đời
*
Lang thang bước nhớ vợi vời
giòng xưa, biển cũ, núi, trời cố hương
cuốn tôi vào những phố phường
còn thơm đà đậm mùi hương tách trà
*
Hương café hoà giọt ngà
đong đưa ký ức, phù sa lở hồn
cái nhìn trở tím hoàng hôn
ban trưa mà ngỡ sắp đêm quành về
*
Gió_ mây_ chim chóc hả hê
chỉ tôi cánh hạc mải mê tìm đàn
thời gian mới đó trăm năm
hồng mao trở bạc chưa tròn một giây...

đông hương

No comments:

Post a Comment