Saturday, March 31, 2018

TỪ ĐỘ TINH THẦN...


Từ lúc tinh thần tôi sa sút
cuộc đời cũng xiêm áo ra đi
thế giới tôi giờ là âm cực
vì tim đã ngủ giấc vô kỳ
*
Quanh những đại dương bằng nước mắt
không gian phong lũ quất tơi bời
chân mất quân bình_ tâm quay quắt
lều bều giữa ngọn sóng nổi trôi
*
Thấp thoáng tử thần bờ đối diện
chực chờ người lạ _hay chờ tôi
một lát nữa thôi là sẽ biết
phận mình_ ngôi sao xấu thay ngôi
*
Từ độ tinh thần tôi sa sút
trái tim vết rách lở rộng dần
còn lại trong lòng toàn hẫng hụt
 lỉm chìm trong triều dâng mênh mông...

đông hương

No comments:

Post a Comment