Sunday, March 18, 2018

TRI ÂN


Chiều mưa hoà tuyết lạnh rơi
nghe tim mình khóc, buồn ơi là buồn
trời chiều ướt, nẫu cả lòng
bao giờ mới hết mùa Đông tâm hồn

Tôi ngồi ngắm mãi nụ hôn
tuyệt trong sâu thẳm giấu cùng dư hương
lâu lâu nhớ đến tận cùng
mới liều giở để hình dung tri tình
*
Ngày xưa tôi đã một mình
bây giờ cũng thế trong trần gian thô
tâm tư như một nấm mồ
cỏ đời úa héo, vàng khô hoang đàng
*
Mộ phần tôi cuối nghĩa trang
tấm bia cũ cũng phai tên lâu rồi
đêm về đốt đuốc liêu trai
nhìn mưa thức giấc chạy ngoài thềm rêu
*
Lâu nay giữa những tiêu điều
một người hay đến nhổ sầu sạch đi
con tim băng giá ù lì
bất ngờ huyết quản giòng đi_ giòng về
*
Âm dương ngỡ mãi nhiêu khê
nay nghe lại nhịp tim vừa hồi sinh...

đông hương


No comments:

Post a Comment