Saturday, March 24, 2018

KIẾP THƠ


Thế là xong một kiếp thơ
thế là tương ngộ với chờ đợi nhau
viết cho cùng tận nỗi sầu
để mai trong kiếp ngày sau vẹn tròn
*
Xưa chưa gặp, ngỡ viễn vông
cho là thế giới con thuyền hứng thi
hôm nào lỡ có dịp đi
về thăm xứ sở đã ghi sử đời
*
Bước từng bước chậm_ bồi hồi
sợ mình đánh thức cuộc đời thi nhân
rồi đây thơ lại cuồng ngông
lại tôi tội lỗi, tìm đường quay lui
*
Giòng thơ gõ ngược ý _ lời
xuôi giòng còn chỉ nổi trôi chương từ
Thế là chết một kiếp thơ
tôi  nghiêng vết đổ trầm tư vụng về

đông hương

No comments:

Post a Comment