Friday, August 22, 2014

NẮNG GIÒN

 
nắng giòn tan, ngọt tiếng cười
bên sông hai đốm sao rơi quên bầy
nắng giòn, gạ đốm sao Mai
em về bên ấy, đổi ngôi phương nào ?
*
nắng giòn tan, ôm hôn sao
trên sông ngày nhỏ nhuộm màu biển trăng
nắng giòn, khóe ngượng, rưng rưng
em đi vui nhé, mặc lòng anh đau
*
nắng giòn tan, vuột chiêm bao
nhành gầy, lóng ướt, đan nhau hỏi ngầm
nắng giòn, trên đỉnh phù vân
trong khung trời nhớ, chùng lòng, ngẩn ngơ
*
nắng giòn tan, nhớ hài hồ
hay về tựa phiến đá thô triền rừng
nắng giòn, như vó không cương
vỗ mây giục gió vô thường viễn khơi

đht

No comments:

Post a Comment