Wednesday, October 1, 2014

MƠ NGHIÊNGem nằm nghiêng phía cơn mơ
lắng nghe ngọt mật rơi bờ môi anh
mỗi khi tiếng gió qua mành
mang hơi thở nhẹ rất tình lướt qua
 *
em nằm nghiêng phía Thu xa
im rình chim lạ cắp hoa thơ người
tay mây đưa võng, hò ơi
- Em yêu ngủ nhé, mộng ngời tròn no
 *
em nằm trên ngọn hư vô
ôm trăng, nũng nịu, líu lo lời tình
hai hàng ngọc trắng xinh xinh
nét duyên sinh trưởng trong niềm trúc mai
 *
em nằm nghiêng phía tương lai
con đường kỷ niệm dấu hài lún sâu
đố mình vô biên ở đâu
- Bên bờ nhung nhớ chiêm bao lở bồi!
 *
em nghiêng phía lạnh giấc đời
 cuộn tròn giữa một vòng tay ấm lòng
 
đht
     

No comments:

Post a Comment