Thursday, October 2, 2014

NGẪM


( con gửi chú- người cha thứ hai của con)

ngồi đây ngẫm chuyện công hầu
bây giờ xe ngựa về đâu, xa, gần?
chức tước, quyền qúy, cao sang
cuối rồi cũng chỉ chiếc quàn bạn thân
*
khi đi về cõi vĩnh hằng
đem theo gì nhỉ ?- linh hồn bơ vơ!
ngoảnh người chỉ có hư vô
dưới trần tiếng khóc hồ như gió luồn 
 
Gửi Em và Gia Đình

 Con viết giùm Chú cho Thím Vân và các em Minou- Hùng và gia đình Nội Ngoại

nằm nghe, nhắm mắt, trời ơi
ta đi, người ở lại, ngồi khóc ta
ta đi, Em trông chừng nhà
trông con, trông cháu giùm ta nhé Mình
*
ta về, trước mặt bình mình
có cha, có mẹ anh em họ hàng
nhìn Em, hàng lệ đa mang
xốn xang lắm cũng chỉ đành lặng thinh
 *
biết lần đi, lần tiễn hành
về nguồn cát bụi cõi trên vĩnh hằng
xin chào tất cả thân thương
hẹn ngày tái ngộ cữu trùng mai sau

đông hương

No comments:

Post a Comment