Friday, June 22, 2018

BẤT CHỢT 51 Để đó đi anh, quà anh muốn tặng
có thể một ngày em sẽ về xin
để đó đi anh, đời còn dài lắm
có mất em đâu mà phải đi tìm

đông hương

No comments:

Post a Comment