Sunday, June 10, 2018


 
Nào anh em ơi, hãy noi gương những anh hùng thuở trước
cùng xuống đường phản đối quân bán nước
chúng nó chỉ là lũ tham tànchỉ biết nhe nanh vuốt
mình nối vòng tay nhau sánh buớc cứu giang sơn
phải cùng chung nhau mới đủ sức chống bạo tàn
dù có bị gông cùm vẫn ngẩng cao đầu không  khuất phục
lũ bây_toàn một bầy bất tài vô dụng- cỏ rác
chỉ vì tiền mà đem bán đất của ông cha
Anh chị em ơi_hãy đứng dậy_ vùng lên_chiếm lại sơn hà
vì xứ Việt vẫn luôn là của người dân Việt

No comments:

Post a Comment